Om Nordbyggarna i Gällivare

- Vi bygger och renoverar i hela Norrbotten!

 

Nordbyggarna i Gällivare AB Startades 1987 av Andreas Persson.
Vi är idag 5 anställda på företaget.

Vision
Nordbyggarnas vision är att vara ett självklart val för företag och privatpersoner när kvalité och byggkunskap i ett helhetsperspektiv är viktigt. Nordbyggarna skall till kunden tillföra ett mervärde och ett förtroende när tid och totalkostnad med ett miljö och säkerhetstänkt är en naturlig del i arbetet och tjänsten.  Nordbyggarna har som strävansmål att vara ett green tech företag i byggbranchen.

 

Affärsidé
Nordbyggarna i Gällivare AB säljer och prefabricerar byggmaterial/tjänster  till företag, fastighetsägare och privatpersoner i Norrbotten. Vår specialitet ligger i anpassade tjänster till stora företag med kunskap, säkerhetsarbete och miljötänk integrerat med kundens mål. Det gör oss till ett kostnadseffektivt val.

Miljöpolicy

Aktuell information


Utnyttja ROT-Avdraget vid reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad av din fastighet. Läs mer på Skatteverkets hemsida!